BLOG

Data publikacji

Wszystko, co należy wiedzieć o ogrodzeniu betonowym

Ogrodzenie betonowe cechuje przede wszystkim trwałość, stabilność konstrukcji, oraz bezpieczeństwo dla ogradzanej posesji oraz stanowi skuteczną zaporę przed wiatrem i hałasem. Obecnie ciężko znaleźć na rynku wytrzymalszy typ ogrodzenia niż to wykonane z prefabrykatów betonowych. W poniższym artykule przedstawimy zbiór praktycznych informacji oraz parametrów charakterystycznych dla płotów betonowych

Ogrodzenie betonowe – podstawowe informacje

Jak już wspomnieliśmy ogrodzenie betonowe to jedno z najtrwalszych i najbezpieczniejszych form zabezpieczenia działki przed niechcianymi gośćmi. Odpowiednia jakość prefabrykatów zapewnia skuteczną barierę przed włamaniem oraz innym sposobem naruszenia bezpieczeństwa. Pełne ogrodzenie betonowe pozwala skutecznie odseparować działkę od świata zewnętrznego. Ten wariant ogrodzeń cieszy się zainteresowaniem szczególnie u osób ceniących sobie prywatność. Podstawowe ogrodzenie z prefabrykatów dostępne jest w kolorze naturalnego betonu, natomiast istnieje możliwość dostosowania koloru płotu do indywidualnych wymagań. Dzięki temu każdy może dopasować kolorystykę oraz styl ogrodzenia do pozostałych elementów domu i ogrodu. Przed nałożeniem farby powierzchnię ogrodzenia należy odpowiednio  zagruntować lub zaimpregnować. Zmniejszy to chłonność powierzchni, co pozwoli zaoszczędzić ilość zużytego barwnika Duży wpływ na popularność tego typu ogrodzeń ma również relatywnie nieskomplikowany oraz tani montaż. Poszczególne elementy ogrodzenia betonowego montuje się ze sobą, umieszczając płytę w słupku, który posiada odpowiednie wpusty. Montaż nie wymaga stosowania klejów oraz innych materiałów wiążących. Przy zakładaniu betonowego płotu nie trzeba wykonywać czasochłonnych prac, związanych z niwelacją gruntu oraz przygotowaniem terenu. Koszt takiego ogrodzenia uzależniony jest od klasy betonu wykorzystywanego do produkcji, wzorów poszczególnych elementów, rodzaju zastosowanego zbrojenia czy innych parametrów technicznych (wysokość słupka , grubość płyty).

Produkcja ogrodzeń betonowych – co należy wiedzieć?

Proces produkcji prefabrykatów nie jest skomplikowany i polega na wykorzystaniu różnych form, które zalewa się przygotowanym wysokojakościowym betonem z dodatkiem kruszywa oraz wody. W niektórych przypadkach do betonu dodawane są specjalne dodatki w celu uzyskania pożądanych właściwości. Beton używany do produkcji prefabrykatów posiada bardzo dobrą odporność na mróz oraz wilgoć. Elementy betonowe wzmocnione są przez zastosowanie dopasowanego zbrojenia z zespawanych prętów stalowych, które zatapiane jest wewnątrz każdego elementu.

______________________________

Beton używany do produkcji prefabrykatów posiada bardzo dobrą odporność na mróz oraz wilgoć.”

______________________________

Ogrodzenie prefabrykowane – elementy i rodzaje

 

Ogrodzenie z prefabrykatów opierają się na wyprodukowanych i gotowych do montażu elementach. Przygotowane wcześniej betonowe segmenty znacznie ułatwiają oraz przyspieszają prace montażowe. Duży wybór paneli betonowych daje możliwość dopasowania wzoru ogrodzenia tak, aby współgrał z aranżacją budynków czy ogrodu. Prefabrykaty posiadają określone wymiary, które pozwalają stworzyć przęsła ogrodzenia o pożądanej wysokości. Proces montażu ogrodzenia betonowego polega na zabetonowaniu słupów w odpowiednich rozstawach oraz osadzeniu płyt w słupach. Słupy betonowe w zależności od wysokości ogrodzenia mają długość całkowitą od 2,00 m do 390 cm. Filary posiadają dopasowany wpust oraz część zagłębianą w gruncie. Standardowe płyty mają długość 2,00 m, wysokość 0,5 m, a ich grubość w zależności od wzoru oscyluje w granicach 4,5 cm. Dokładniej opisane etapy montażu ogrodzenia betonowego na działce można znaleźć w dalszej części artykułu.

Ogrodzenia jednostronne a dwustronne

Ogrodzenia jednostronne

W tego typu ogrodzeniach betonowych wzór płyty widoczny jest jedynie po jednej jego stronie. Drugi bok tworzy gładką ścianę. Słupy w ogrodzeniach jednostronnych, również posiadają gładką powierzchnię bez wzoru. Zazwyczaj klienci decydują się, aby strona paneli betonowych posiadająca fakturę, skierowana była do wnętrza posesji. Na kompletne przęsło o wysokości 2,00 przypadają
4 płyty oraz słup. Szeroki wybór wzorów płyt oraz słupów daje możliwość dopasowania stylu ogrodzenia do budynku lub ogrodu. Możemy zdecydować się na pełną ścianę w danej fakturze, zastosować górne panele ażurowe lub w kształcie łuku. Panele ażurowe oraz łukowe posiadają wytłoczenie pasujące do reszty płyt prostych, dzięki czemu możliwe jest dopasowanie wariantu, który spełni nasze wymagania zarówno estetyczne jak i praktyczne.  Mniejsza ilość elementów niezbędnych do wykonania ogrodzenia betonowego jednostronnego skutkuje mniejszymi kosztami oraz szybszym i prostszym montażem.

___________________________

„Mniejsza ilość elementów niezbędnych do wykonania ogrodzenia betonowego jednostronnego skutkuje mniejszymi kosztami oraz szybszym i prostszym montażem.”

___________________________

Ogrodzenie dwustronne

Ten wariant płotu prefabrykowanego wyróżnia się widocznym wzorem po obydwu stronach ogrodzenia. W tym systemie słupy posiadają fakturę pasującą do reszty płotu. Efekt ogrodzenia dwustronnego powstaje przez złożenie ze sobą dwóch płyt na etapie montażu. Na przęsło o wysokości 2,00 m w ogrodzeniu dwustronnym składa się 8 płyt. Ogrodzenie dwustronne posiada, także elementy wykończeniowe takie jak daszek słupaparapet naprzęsłowy. Montowane są one na klej elastyczny. Dodatkowe części płotu pozytywnie wpływają na jego wygląd oraz usztywniają całą konstrukcję. Cena ogrodzenia dwustronnego ze względu na większą ilość potrzebnych prefabrykatów jest praktycznie dwukrotnie większa od ogrodzenia jednostronnego. Dwustronny, prefabrykowany płot znajduje zastosowanie w sytuacjach, gdy konieczne jest, aby wytłoczenie znajdywało się na obydwu stronach płotu. Najczęściej płoty z obustronnym wzorem instalowane są w linii ogrodzenia dwóch sąsiadujących działek lub na froncie posesji.

___________________________

„Cena ogrodzenia dwustronnego ze względu na większą ilość potrzebnych prefabrykatów jest praktycznie dwukrotnie większa od ogrodzenia jednostronnego.”

___________________________

Budowa ogrodzenia betonowego – czy potrzebne zgłoszenie?

Postawienie ogrodzenia betonowego to proces uproszczony, który w standardowych warunkach nie wymaga otrzymania pozwoleń oraz spełnienia formalności urzędowych. Natomiast nie jest to jednoznaczne, z tym że postawienie ogrodzenia betonowego nie wiąże się z pewnymi uwarunkowaniami oraz normami, które należy spełnić przy budowie,  a ich ewentualna  zmiana wymaga powiadomienia odpowiedniego urzędu. Jest to konieczne np. gdy całkowita wysokość płotu przekracza wysokość 2,20 m liczoną od poziomu gruntu. W tej sytuacji inwestor ma prawo ograniczyć się jedynie do zgłoszenia budowy. Dzięki temu nie musi oczekiwać na zgodę od danego organu. Gdy wysokość ogrodzenia nie przekracza 2,20 m niewymagany jest żaden dokument.

___________________________

„Jest to konieczne np. gdy całkowita wysokość płotu przekracza wysokość 2,20 m liczoną od poziomu gruntu. W tej sytuacji inwestor ma prawo ograniczyć się jedynie do zgłoszenia budowy.”

___________________________

 Gdzie złożyć i co powinno zawierać zgłoszenie?

Zgłoszenie należy złożyć w urzędzie miasta lub w odpowiadającym działce starostwie powiatowym. Dokument powinien zawierać rodzaj budowanego ogrodzenia oraz termin rozpoczęcia i zakończenia prac montażowych. Dodatkową informację jest metoda, jaką dany płot ma powstać oraz materiały z jakich ma zostać wykonany. Jeżeli stworzenie dokumentu sprawia komuś trudność, można posiłkować się dostępnymi w Internecie szablonami,  w których zawarte są już wszystkie niezbędne informacje oraz dane do uzupełnienia. Niezbędny do złożenia wniosku jest dokument potwierdzający własność oraz prawo do dysponowania daną nieruchomością. Nie wykluczone, że konieczne będzie załączenie projektu planowanego ogrodzenia. Jednakże nie zawsze jest on wymagany przez urząd. Prace można rozpocząć po 21 dniach od wpłynięcia zgłoszenia, gdyż właśnie takim czasem dysponuje organ na wniesienie ewentualnych zastrzeżeń. Jeżeli po upływie tego czasu inwestor nie otrzyma żadnej odmowy, możliwe jest przystąpienie do montażu ogrodzenia betonowego. Ma tu zastosowanie zasada  tzw. milczącej zgody, w związku z którą urząd nie odpowiadając na pismo potwierdza prawo do wykonania przez interesanta budowy płotu.

 

Brak zgody – w jakiej sytuacji?

Jednym z powodów wniesienia sprzeciwu ze strony urzędu może być kolidowanie ogrodzenia betonowego z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Ma to miejsce w sytuacjach, gdy np. planowany płot ma znaleźć się w pasie ruchu lub wychodzi poza granice nieruchomości, która  jest własnością inwestora. Ogrodzenie może również wpływać na brak widoczności na drodze oraz zagrażać jej użytkownikom (bliskość skrzyżowań, zakrętów).

O czym nie należy zapomnieć przy wniosku o budowę ogrodzenia betonowego?

W pierwszej kolejności trzeba pamiętać, że wniosek o chęć budowy ogrodzenia posiada datę ważności i może ulec przedawnieniu. Okres ważności zgłoszenia, podczas którego możemy zamontować solidny, betonowy płot wynosi do 3 lat. Jeżeli nie uda nam się wykonać ogrodzenia w tym czasie, będziemy musieli ponownie złożyć wniosek, uwzględniając zmiany powstałe w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Nie należy zapominać, aby przed budową ogrodzenia betonowego poinformować o tym fakcie sąsiadów. Brak porozumienia z sąsiadami może skutkować niepotrzebnym konfliktem, a nawet zgłoszeniem tego faktu do urzędu, co zatrzyma nasze prace na jakiś czas lub całkowicie zablokuje realizację projektu.

Należy mieć na uwadze, aby na górze ogrodzenia nie stosować zakończeń, które mogłyby negatywnie wpłynąć na bezpieczeństwo osób w pobliżu. Zasada ta ma swoje przełożenie także w ogrodzeniach powyżej 2,20 m. Są od tego pewne wyjątki, jak konieczność zastosowania drutu kolczastego uniemożliwiającego przedostanie się potencjalnych intruzów do ogrodzonej nieruchomości. Takie rozwiązanie najczęściej stosuje się w obiektach użyteczności publicznej, fabrykach
lub magazynach.

 

Jaki jest koszt ogrodzenia z betonowych prefabrykatów?

Na ceny płyt oraz słupów betonowych różnią się od siebie w zależności od producentów wykorzystanych do tego celu surowców takich jak klasa betonu oraz rodzaj zbrojenia. Wpływ na koszt może mieć rodzaj technologii oraz wzór prefabrykatów. Poniżej postaramy się oszacować poglądową kwotę, jaką trzeba przeznaczyć przy ogrodzeniu jednostronnym oraz dwustronnym.

 

Cena ogrodzenie jednostronnego

W przypadku płotu betonowego z jednostronnym wzorem wyróżniamy dwa podstawowe elementy takie jak słuppłyta. Koszt panelu betonowy prostokątny z prostymi bokami oraz wytłoczeniem kształtuje się w granicach 45-60 zł. W przypadku płyty z górną krawędzią łukową lub ażurowej cena ze względu na trudniejszy i dłuższy proces produkcji płyty może wynosić w granicach 49-65 zł.

Jeżeli chodzi o słupy, to należy dopasować odpowiednią długość elementu do całkowitej wysokości planowanego ogrodzenia betonowego. Jeżeli chcemy uzyskać wysokość całkowitą 2,00 m (4 płyty) to dedykowany do tego jest słup o długości  2,80 m, wyniesie nas +/- 65-80 zł. Do niższego ogrodzenie o wysokości 1,50 m (3 płyty) możemy użyć słupa 2,00 m w cenie ok. 60-75 zł. W przypadku wyższych ogrodzeń z uwagi na ciężar konstrukcji stosuje się  masywniejsze słupy o większym przekroju, a ich koszt oscyluje w granicach 120-170 zł za sztukę. Należy pamiętać, że w narożnikach ogrodzenia często stosuje się dwa słupy przelotowe.

Poglądowa cena kompletnego przęsła składająca się z płyt prostych oraz słupa gładkiego z podziałem na wysokości kształtuje się następująco:

Wysokość 1,50 m (3 płyty + słup): +/- 210 zł

Wysokość 2,00 m (4 płyty + słup):  +/- 261 zł

Wysokość 2,50 m (5 płyt + słup): +/- 364 zł

Wysokość 3,00 m (6 płyt + słup): +/- 449 zł

 

Do obliczenia przybliżonych kosztów ogrodzenia betonowego jednostronnego może być pomocny przelicznik ceny na metry bieżące.

Wysokość 1,50 m (3 płyty + słup): +/- 102 zł/m.b.

Wysokość 2,00 m (4 płyty + słup): +/- 127 zł/m.b.

Wysokość 2,50 m (5 płyt + słup): +/- 177 zł/m.b.

Wysokość 3,00 m (6 płyt + słup): +/- 218 zł/m.b.

 

Cena ogrodzenia dwustronnego

 

Ten typ ogrodzenia charakteryzuje się większą ilością elementów, co wpływa na finalną cenę ogrodzenia. Do prefabrykatów niezbędnych przy budowie płotu możemy zaliczyć płytę ogrodzeniową, słup betonowy zdobiony, parapet naprzęsłowy oraz daszek słupa. Cena płyty ogrodzeniowej dedykowanej do ogrodzenia dwustronnego może wynieść podobnie jak w przypadku płyty jednostronnej 45-60 zł natomiast potrzebujemy ich dwa razy więcej.

Parapet montowany na płytach to cena 29-35 zł, a daszek na słup betonowy to koszt 17-21 zł za sztukę. Akcesoria wykończeniowe dopełniają całą konstrukcję oraz usztywniają wszystkie elementy płotu. Dodatki betonowe ponadto wpływają bardzo pozytywnie na końcowy wygląd płotu.

W przypadku filarów zdobionych do paneli betonowych przy wysokości ogrodzenia 1,50 m cena słupa o długości całkowitej 2,00 m (na 6 płyt) to  85-115 zł. Natomiast przy wyższym ogrodzeniu 2,00 m stosujemy słup  2,80 m (na 8 płyt) w cenie 90-120 zł. W tym rodzaju ogrodzeń podobnie jak w wariancie jednostronnym w rogach ogrodzenia wstawiane są dodatkowe słupy. Jest to pewniejsze i prostsze rozwiązanie. Ogrodzenie betonowe dwustronne spełniają wszystkie wymagania dotyczące ogrodzeń betonowych jednostronnych, dodatkowo zapewniając odbicie wzoru na dwóch stronach ogrodzenia.

 

Poniżej znajdują się szacunkowe ceny kompletnego przęsła ogrodzeniowe dwustronnego według wysokości:

Wysokość 1,50 m (6 płyty + słup + parapet + daszek): +/- 421 zł

Wysokość 2,00 m (8 płyty + słup + parapet + daszek): +/- 513 zł

 

Tak jak w przypadku  ogrodzeń jednostronnych do łatwiejszego oszacowania kosztów inwestycji, prezentujemy poniżej przybliżony koszt metra bieżącego kompletnego ogrodzenia dwustronnego:

Wysokość 1,50 m (6 płyty + słup + parapet + daszek): +/- 205 zł/m.b.

Wysokość 2,00 m (8 płyty + słup + parapet + daszek): +/- 250 zł/m.b.

 

Koszty montażu ogrodzenia

Przy wybraniu odpowiednich prefabrykatów oraz ich właściwości technicznych bierze się pod uwagę konstrukcję, walory użytkowe oraz wygląd, jakim ma się charakteryzować ogrodzenie betonowe. Nie należy zapominać, że ogrodzenie betonowe składa się z ciężkich elementów, a montaż powinien być realizowany przez doświadczonych fachowców lub samodzielnie, ale z zachowaniem szczególnej ostrożności.

Na koszt montażu ogrodzenia betonowego ma wpływ przede wszystkim typ płotu (jednostronny czy dwustronny), różnica terenu, długość ogrodzenia, a także ewentualne przygotowanie gruntu, występowanie utrudnień w linii działki czy ewentualny demontaż aktualnego ogrodzenia. Kolejnymi czynnikami wpływającymi na cenę mogą być dodatkowe usługi takie jak malowanie płotu czy niwelacja gruntu. Cena założenia ogrodzenie betonowego jednostronnego mieści się w granicach 55-80 zł za metr bieżący, a w przypadku ogrodzenia dwustronnego 105-130 zł za metr bieżący.

Często wyceny montażu przygotowywane są indywidualnie, po bliższym zapoznaniu z miejscem realizacji płotu lub dokumentacją projektową. Cena instalacji ogrodzenia betonowego może ulec zmianie, ze względu na krótki odcinek płotu, zagłębienie ogrodzenia w ziemi jak i opisane wyżej przypadki. Do ceny za montaż prefabrykatów należy dodać koszt betonu do osadzenia słupów i transportu ekipy na miejsce wykonywanych prac. Dodatkowym wydatkiem w kalkulacji może być również koszt kleju lub innych akcesoriów montażowych potrzebnych do ukończenia realizacji. Wszystkie podane ceny mogą ulec zmianie i różnią się w zależności od firm oferujących usługę montażu ogrodzenia.

___________________________

„Do ceny za montaż prefabrykatów należy dodać koszt betonu do osadzenia słupów
i transportu ekipy na miejsce wykonywanych prac.”

___________________________

Montaż ogrodzenia betonowego

 

Przygotowanie i wykonanie ogrodzenia w formie prefabrykatów swój początek ma już podczas projektowania płotu. Profesjonalne firmy oferują bezpośredni kontakt, doradztwo lub nawet wizytę fachowca w na miejscu realizacji w celu poznania zakresu prac i wymagań inwestora. Dzięki temu możemy wybrać najbardziej pasujące i korzystne dla nas rozwiązanie. Niezbędne jest, aby już na tym etapie poznać przybliżony koszt wykonywanych prac.

 

Ogrodzenia betonowe są proste w konstrukcji, natomiast ich waga osobie niedoświadczonej może przysporzyć problemów. Jeżeli decydujemy się na montaż we własnym zakresie, pamiętajmy o tym, aby ze względu na ciężar elementów nie wykonywać tego samemu. Firmy z reguły dysponują odpowiednim sprzętem i wykwalifikowanym personelem, który sprawnie i bezpiecznie realizuje taką usługę.

___________________________

„Jeżeli decydujemy się na montaż we własnym zakresie, pamiętajmy o tym,
aby ze względu na ciężar elementów nie wykonywać tego samemu”

___________________________

Montaż płotu wykonanego z betonu składa się z kilku etapów. Pierwszym z nich jest przygotowanie terenu oraz wytyczenie linii przebiegu ogrodzenia. Brak przeprowadzenia procesów przygotowawczych może powodować znaczne wydłużenie się prac monterskich oraz pojawienie się błędów podczas realizacji.

Pierwszy krok to wspomniane wyżej prace przygotowawcze. Do tego procesu zaliczamy przygotowanie terenu polegające m.in. na niwelacji gruntu, demontażu starego płotu lub usunięciu krzewów , oraz drzew występujących w obrębie planowanej realizacji. Jeżeli pozbyliśmy się już utrudnień, możemy przejść do wytyczenia linii przebiegu ogrodzenia betonowego. Do wykonania tej czynności  najlepiej użyć nabitych palików oraz rozciągniętego na nich sznurka. W przypadku, gdy mamy do czynienia z dużą różnicą terenu, dobrym rozwiązaniem jest ustawienie ogrodzenia kaskadowo tak, aby przęsła tworzyły „schody”.

___________________________

„W przypadku, gdy mamy do czynienia z dużą różnicą terenu, dobrym rozwiązaniem jest ustawienie ogrodzenia kaskadowo tak, aby przęsła tworzyły „schody”.”

___________________________

 Następny etap to wykonanie otworów pod słupy. Do tego celu można użyć szpadla lub wiertnicy, która znacznie przyśpieszy prace. Wykopane dołki muszą posiadać odpowiednią średnicę oraz głębokość do zabetonowania słupa. Ponadto należy pamiętać, aby odstęp między wykopanymi otworami był proporcjonalny i dopasowany do wymiarów zastosowanej płyty. Przy wykorzystaniu standardowej płyty betonowej o szerokości 2,00 m wymiar w osi słupów powinien wynosić 2,06 m.

Kolejny krok to zabetonowanie słupów w przygotowanych wcześniej otworach. Do tego celu należy użyć dobrej klasy betonu w konsystencji gęsto-plastycznej. Należy pamiętać, aby słupy były wypoziomowane i ustawione w jednej linii. W zachowaniu odpowiednich odstępów może pomóc osadzenie pierwszej płyty między słupkami. Dzięki temu zachowamy powtarzalny wymiar przęsła, a późniejsze wsuwanie płyt nie powinno przysporzyć problemów. Płyty powinny zostać włożone w zamki i wypoziomowane. Ważną kwestią jest, aby panele betonowe opierały się na dolnej (pełnej) części słupka.  W wariancie kaskadowym dolny narożnik pierwszej musi zostać wycięty i spasowany z sąsiadującym słupem. Na czas wiązania betonu można zabezpieczyć konstrukcję podporami z drewnianych desek.

Następny etap zaczyna się dopiero po związaniu zaprawy. Na czas schnięcia mają wpływ warunki atmosferyczne oraz właściwości mieszanki. Z reguły przy standardowo wykonanych otworach, do dalszych prac związanych z montażem przęseł można przystąpić po 1-2 dniach od zalania słupów. Gdy beton zwiąże, pozostało uzupełnić przęsła o pozostałe płyty. Panele betonowe należy wsuwać
od góry, równomiernie, do momentu zetknięcia się z wcześniej osadzoną płytą
. Gdy element klinuje się w szczelinie, należy przede wszystkim upewnić się, że słupy zostały osadzone prawidłowo. Prefabrykaty produkowane są z odlewów, a na ich krawędziach mogą pojawić się zadziory oraz zgrubienia, które mogą powodować opór. Do ich usunięcia najlepiej użyć ostrego narzędzia  lub szlifierki z tarczą do betonu. Płyt nie należy wciskać na siłę, ponieważ może to skutkować uszkodzeniem lub pęknięciem prefabrykatów. W przypadku ogrodzenia jednostronnego montaż paneli betonowych to ostatni etap montażu. W wariancie dwustronnym musimy jeszcze zamocować elementy wykończeniowe takie jak daszek słupa lub parapet. Do montażu tych elementów możemy użyć elastycznego kleju mrozoodpornego. Tak wykonane prace gwarantują trwałość oraz solidność ogrodzenia betonowego.

___________________________

„Płyt nie należy wciskać na siłę, ponieważ może to skutkować uszkodzeniem lub pęknięciem prefabrykatów.”

___________________________

Dodatkowymi czynnościami poprawiającymi wygląd ogrodzenia może być zatarcie szczelin między płytami elastyczną zaprawą oraz pomalowanie płotu. Poziome szczeliny między słupami mogą występować w zależności od kształtu betonowego elementu. Można je uzupełnić, nakładając zaprawę na krawędź płyty przed wsunięciem kolejnej lub zacierając na gładko od  strony ogrodzenia nieposiadającej wzoru. Trzeba pamiętać, że szczeliny występujące w ogrodzeniu betonowym zapewniają dylatację oraz odprowadzają wodę opadową. Malowanie powinno odbyć się przy użyciu farby do betonu czy też elewacyjnej nakładanej natryskowo lub za pomocą pędzla po wcześniejszym zagruntowaniu powierzchni.

 

Podsumowanie

Prefabrykowany płot to jeden z najtrwalszych oraz najokazalszych sposobów na zabezpieczenie posesji. Elementy betonowe dzięki swojej prostocie oraz szybkości montażu zyskują na popularności zarówno w sektorze prywatnym jak i przemysłowym. Duży wybór płyt sprawia, że z łatwością znajdziemy interesujący nas wzór pasujący do charakteru działki. Betonowe odlewy zapewniają prywatność oraz ochronę przed niechcianymi gośćmi. Dzięki wykorzystaniu odpowiednich surowców, oraz zbrojenia stanowią barierę od wiatru oraz hałasu dobiegającego z ruchliwej ulicy.  Mamy nadzieje, że podane przybliżone koszty oraz informacje ułatwią podjęcie decyzji w sprawie wyboru typu ogrodzenia betonowego jak i sposobu jego montażu.